Wspólnota "W mocy Ducha"

Zwyczajnie

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali Go: Gdzie, Panie? On im odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.
Bardzo lubię tę swoistą zwyczajność Ewangelii i w ogóle zwyczajność nauki Chrystusa. Pan nie przychodzi wśród fajerwerków. Rodzi się w ciszy, zmartwychwstaje w ciszy, działa w ciszy. Nasz Pan. Potężny i wielki i niesamowicie cichy. I takie ma być nasze życie. Potężne potęgo Boga  ciche cichością Jego serca. Zobacz, Pan daje Ci kolejny dzień. Pijesz kawę, albo herbatę, jesz śniadanie, albo już obiad, pracujesz, albo wracasz do domu. A Pan czeka. Nie strać szansy '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.