Wspólnota "W mocy Ducha"

Znamię ciemnej grudki

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".
Czy o sam popiół chodzi? Pod rozwagę dziś wiersz ks. Jana Twardowskiego 'Znamię ciemnej grudki'
Od ciemnej grudki prochu, którą smolisz ręce,
   Z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę -
   Cichutka radość wzbiera. O, rzuć prochu więcej,
   Na warkocz, na czuprynę, w książeczki, na brodę...
   Bo przecież od tej grudki - wiosna w drzwiach kościoła.

   Będzie więcej spowiedzi i dobrych przyrzeczeń -
   Wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki -
   A wszystko się rozpocznie po prostu od Środy,
   I właśnie od popiołu... od smolącej grudki.

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.