Wspólnota "W mocy Ducha"

ZESPÓŁ

Zespół Przywódczy to organ decydujący o kierunku rozwoju wspólnoty.

Tworzą go Lider i kapłan wspólnoty oraz liderzy diakonii.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.