Wspólnota "W mocy Ducha"

Zanurzyć się w Słowie

13.06.2022

„Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie,
i światłem na mojej ścieżce.”

Tak Panie, niech światło Twojego Słowa oświetla moje stopy każdego dnia, bym wiedział, w którą stronę iść, jak iść, by kochać bardziej Ciebie, kochać bardziej Ciebie w tych, których stawiasz codziennie na mojej drodze. Niech Twoje Słowa będą jak pochodnia, której nic nie zdoła ugasić. Prowadź mnie, bym nie zbłądził, a jeśli to się wydarzy pociągnij moje serce na właściwą ścieżkę.


12.06.2022

Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Boże w Trzech Osobach, Jeden Bóg Tobie chwała na wieki w niepojętej dla nas tajemnicy.


11.06.2022

„«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.”

Tak Panie, pójdziemy w Twoje Imię. Dodaj nam wiary, dodaj nam męstwa i spraw byśmy pamiętali, że jesteśmy tylko słabymi narzędziami w Twoich wszechmocnych i potężnych dłoniach. Niech w nas i przez nas objawia się Twoja nieskończona chwała i pełen miłości Majestat.


10.06.2022

„«Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!»
A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem; ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu.”

Wyjdź dziś ze swojej codzienności, wyjdź ze swoich schematów, przyzwyczajeń i stań wobec Pana. On przychodzi! Niepostrzeżenie, łagodnie – przychodzi w mocy Ducha Świętego.


09.06.2022

„Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.”

Ten świat… osądza, oskarża, rujnuje, jest pełen nienawiści i pychy. Panie nie chcę być z tego świata – oto ja, poślij mnie Panie.


08.06.2022

Alleluja, alleluja, alleluja.

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,
prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń
.

Panie chcę iść za Tobą, bo z Tobą nie zaznam wstydu. Chcę iść dalej. Proszę Cię Panie ukaż mi drogę, którą dla mnie wybrałeś. Pragnę spalać się dla Ciebie, dla Twojej chwały. poprowadź mnie Panie w Twojej chwale, Twoją drogą i według Twojej prawdy. W Tobie moja nadzieja.


07.06.2022

„«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. (…) Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. ».”

Panie żyjemy w mroku, żyjemy bez smaku, utraciliśmy sens i często jesteśmy deptani przez ludzi. A przecież TY mówisz, że jesteśmy solą, że jesteśmy światłem tego świata. Pragniemy być narzędziem w Twoich rękach.


06.06.2022

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego.”

Panie dziękujemy Ci za naszą Matkę, za Matkę Kościoła. W tym Kościele razem z Nią możemy trwać na wspólnej modlitwie. Wyznaję wiarę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, który przyniknięty jest przez Ducha Świętego, który został nam dany. Trwać razem, trwać na modlitwie, trwać z Matką… Panie wzbudzaj jedność w Kościele.


05.06.2022

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.


See the source image
04.06.2022

„Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.”

Panie chcę być Twój, chcę być świadectwem dla innych. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, choć ciężko po ludzku ogarnąć Twój Boski Majestat.


03.06.2022

 „«Czy kochasz Mnie?». I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».”

Panie przecież Ty wszystko wiesz, wiesz kiedy wstaję, jakie są pragnienia mojego serca, o czym myślę, czego się lękam. Prawda, wiesz o mnie wszystko. Wierzę, że wiesz również jak bardzo Cię kocham, chociaż często taka nieudolna ta moja miłość, taka słaba, taka zmienna. Panie przyjdź z darem męstwa!!!


02.06.2022

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.”

Panie prowadź mnie, wyjdź przed mnie i idź przodem. Bez Ciebie nie wiem dokąd iść, jak iść, którą drogę wybrać. Panie zawsze chcę mieć Cię przed sobą, daj mi proszę taką łaskę!!!


01.06.2022

” Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Panie jak dobrze, że przekazałeś nam Słowo Ojca. Nie jest łatwo w dzisiejszym świecie, ale wiemy, że Ty sam poprosiłeś naszego Ojca w niebie, by nas strzegł od złego, by nas strzegł przed światem. Przy Tobie czujemy się bezpieczni ! Tobie chwałą Panie !!!


Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.