Wspólnota "W mocy Ducha"

Zanurzyć się w Słowie

31.05.2022

„«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.”

AMEN !!!


30.05.2022

„Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».”

Panie Ty wiesz, Ty wszystko wiesz, Ty znasz moje słabości i moje ograniczenia. Tak trudno żyć w dzisiejszym świecie pełnym obojętności i nienawiści. Panie dodaj mi odwagi, bym się nie lękał, bo Ty jesteś Mój Pan – jesteś zwycięzcą.


29.05.2022

„Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Panie Jezu Chryste, wychodzę dziś poza miasto mojej codzienności, poza obszar moich zwyczajnych spraw, by spojrzeć w niebo i na nowo nawiązać z Tobą głęboką relację. Twoje odejście jest szansą dla mnie, by być jeszcze bliżej Ciebie.


28.05.2022

„«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.”

Panie często Cię proszę o coś, często proszę o to, o co nie powinienem prosić. Zawsze jednak przychodzę do Ciebie z wiarą, że jestem Twoim dzieckiem i nie odmówisz mi tego, o co proszę. Nie biorę tylko jednego pod uwagę, że przecież Ty wiesz lepiej, czego mi potrzeba.


27.05.2022

Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.

Panie już cieszy mnie moje spotkanie z Tobą. Wiem, że tam będzie już tylko wieczna radość i miłość. Uwielbiam Cię Panie w tej nadziei, która przybliża mnie do Ciebie. Już dziś cieszy się moje serce, a dusza tęskni za Tobą. Mój Panie to będzie piękna chwila, kiedy nasze serca się spotkają. Aniołowie będą wyśpiewywać Twoje Imię.


26.05.2022

„Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?”. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».”

Panie tak trudno być innym, innym niż ten świat. Wszystko jest jakoś odwrócone, przestawione. Ten świat cieszy się z mojej słabości, czeka na moje upadki, karmi się nienawiścią, lenistwem, zazdrością. Wyrwij mnie z tego świata, Panie.


25.05.2022

„Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.”

Duchu Święty przyjdź i pokaż mi prawdę o mnie, pokaż mi wszystko – kim jestem, jaki jestem, dokąd zmierzam. Przyjdź i pokaż mi prawdę o Bogu, moim Ojcu i Jego wielkiej miłości do mnie. Przyjdź Duchu Święty i prowadź mnie w każdej minucie mojego życia, bym święty dotarł do domu mojego Ojca.


24.05.2022

„Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.”

Panie Jezu chcę wyśpiewywać Twoją chwałę każdego dnia. Ty mnie tak pięknie stworzyłeś, jestem do Ciebie podobny – czyż może być coś wspanialszego!!! Panie za moje życie oddaję Ci pokłon. Niech każdy nawet najmniejszy gest, moje myśli, marzenia będą pieśnią dziękczynną dla Ciebie.


23.05.2022

„Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.”

Taniec, śpiew, gra na instrumentach to też przestrzeń, która może Twoją modlitwą. Pan złożył w Tobie różne talenty, byś je rozwijał na Jego chwałę i na radość dla siebie i innych. Nie zmarnuj tego, co otrzymałeś. Twój Pan Cię miłuje i dziękuj Mu za to najpiękniej jak potrafisz!!!„A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. „

Przyjdź Duchu Święty i daj nam się usłyszeć, by pokój Zmartwychwstałego Chrystusa na zawsze zagościł w naszych sercach. Chcemy iść za Tobą Duchu Święty w naszej codzienności.


21.05.2022

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki. *
Chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.”

Panie Twoja łaska dla mnie, na wieki. Twoja wierność dla mnie, na wieki. Będę wyśpiewywał Twoją chwałę z dziękczynieniem!!!


20.05.2021

„Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”

Przyjacielu, chcę być z Tobą, pragnę żyć Twoją nauką. Dziękuję Ci Panie, że mnie wybrałeś, że mnie powołałeś, że jestem ważny dla Ciebie.


19.05.2022

„Pośród narodów głoście chwałę Pana. Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.”

O tak, Panie! Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. W twoim Świętym Imieniu jest moje zbawienie. Bądź wywyższony! Bądź uwielbiony. Będę głosić Twą chwałę na wieki !!!


18.05.2022

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.”

Panie Jezu daj mi łaskę obfitości. Spraw, bym wydał dobry owoc i by inni mogli zachwycić Tobą we mnie. Pragnę Panie byś Ty mnie uprawiał, byś Ty mnie oczyszczał, abym każdego dnia wzrastał na Twoją chwałę.


17.05.2022

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. „

Pokój dotyka tego, co w nas najgłębsze, wewnętrzne. Nie będziesz miał pokoju jeśli pojednasz się z innymi, lecz nie ze sobą. Nie będziesz go miał jeśli pojednasz się z Bogiem, lecz nie z innymi. Pełnia możliwa jest tylko wtedy, gdy przyjmiemy Jego pokój. Przebaczaj więc i przyjmuj!16.02.2022

„Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. (…)Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. „

Panie poślij swojego Ducha, Ducha zgody, Ducha miłości, Ducha pokoju i niech On nas prowadzi każdego dnia wszędzie tam, gdzie Ty nas posyłasz z Ewangelią.


15.05.2022

„(…) i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».”

Odnów mnie Panie. Daj mi nowe życie w Tobie. Zabierz wszelkie łzy, trud, każdy ból. Weź moją nędzę na Twoje ramiona i daj mi poczuć, że wszystko czynisz nowe!!!


14.05.2022

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali»”.

Spraw Panie, bym wydał dobry owoc mojego życia !!!


13.05.2022

«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! (…) «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

Nie chcę się lękać, nie chcę się trwożyć, a jednak tak wiele sytuacji, zachowań wciąż nurtuje moje serce, niepokoi moje myśli. Panie, dziś to wszystko oddaje Tobie. Wszystkie moje lęki, obawy, strachy, troski składam u stóp Twoich z wiarą, że tylko Ty możesz przynieść pokój do mojego serca, do mojego domu, do mojego życia.


12.05.2022

„Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz potrzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.”

Pan wie, kogo wybrał!!! Poczuj się dziś kimś szczególnym w Bożych oczach, kimś ważnym, umiłowanym dzieckiem, bo Pan właśnie Ciebie wybrał. Wierz w Niego i bądź Jego świadkiem.


11.05.2022

Jezus tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.

Ty Panie jest światłością, która oświeca moją ciemność.


10.05.2022

 „Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego, i wiary. „

Panie przecież znam Cię, wiem, jaki jesteś, a tak ciężko wytrwać mi przy Tobie, tak ciężko być wiernym, tak trudno być dobrym. Przyjdź Panie ze swą łaską, bym mógł doświadczyć Twego działania, napełnij mnie Duchem Świętym i umocnij moją wiarę.


09.05.2022

„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (…) I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Nie jest łatwo Panie żyć w świecie, w którym wszystko odciąga nas od Ciebie, kiedy gubimy cel naszej wędrówki. Ty jednak dajesz nam zapewnienie, że od Twojej miłości nic nas nie odłączy! Uwielbiam Cię Panie.


08.05.2022

„«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».”

Dobrze, że znasz mnie Panie, że wiesz kiedy siedzę i kiedy wstaję. Ty dajesz mi zapewnienie, że nic nie wyrwie mnie z Twojej ręki. Mój Panie, przy Tobie czuję się bezpieczny, kochany i zaopiekowany. Dziękuję Tobie Panie !!!


07.05.2022

 „«Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

Tak biegnę i biegnę każdego dnia i czasem nawet brak mi sił i czasu, by zapytać siebie dokąd tak biegnę. A przecież Ty jesteś celem mojego życia i śmierci! Któż jak nie Ty może dać mi szczęście tu na ziemi i życie wieczne razem z Tobą. Spraw Panie, bym zatrzymał się i zadał sobie dziś pytanie: Dokąd?


06.05.2022

„Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».”

Zapytaj dziś siebie o Twoją wiarę! Czy wierzysz, że Pan może w Twoim życiu dokonać rzeczy niemożliwych? Czy prosisz Go z wiarą, byś mógł doświadczyć cudu? Proś i wierz, a stanie Ci się !!!!


05.05.2022

„Niech cała ziemia chwali swego Pana. Bóg mnie wysłuchał, *
przyjął głos mojej modlitwy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby, *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.”

Wysławiam Cię, bo Ty jesteś najwspanialszym Stwórcą. Ty jesteś dla mnie chlebem żywym każdego dnia. Ty jesteś łaskawy i nie zostawiasz mnie samego. Wielki i dobry jest mój Pan!!!


04.05.2022

Jezus powiedział do ludu: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. „

Panie Ty jesteś moim pragnieniem, Ty sycisz mnie sobą i wypełniasz mnie po brzegi. Jak bardzo tęsknię za Tobą, tylko Ty jeden wiesz. Proszę Panie żyj we mnie i bądź chlebem i wodą i daj mi łaskę nieustannego bycia z Tobą w bliskiej relacji.


03.05.2022

Tyś wielką chlubą naszego narodu.

„Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, *
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, *
Stwórca nieba i ziemi.”

Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Tyś wielką chlubą naszego narodu.


02.05.2022

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». (…) «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».”

Wierzę Panie, choć wiara moja słaba jest. Uczyń moją wiarę tak silną i wielką jak małe ziarno gorczycy !


01.05.2022

«Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen».

Oddaj Panu pokłon i należną Mu chwałę !!! On jest godzien !

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.