Wspólnota "W mocy Ducha"

Za nagrodą


Piotr powiedział do Jezusa: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi".
Zrobiliśmy wielkie rzeczy i czekamy na nagrodę. Oto dosyć typowe spojrzenie na wiarę. Co ciekawe, Pan Jezus się tym nie gorszy. Więcej, On obiecuje nagrodę, jakby samo bycie z Nim tu i teraz już nie wystarczyło. Logika miłości. Nie ma co próbować ją zrozumieć. Trzeba ją z wdzięcznością przyjąć i mocą tej miłości iść do drugiego człowieka '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.