Wspólnota "W mocy Ducha"

Z godnością

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy: od ludzi - boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
Odpowiedź Jezusa bardzo konkretnie wskazuje, jak postępować w sprawach tego świata. Mamy nieskazitelni jak gołębie ale i roztropni jak węże. W naszych relacjach, w środowisku życia i pracy, zwłaszcza tam, gdzie brakuje Boga, mamy dbać o prawdę. Nie znaczy to jednak, że ma być ona podawana na tacy naiwności i sieroctwa. Jako chrześcijanie mamy żyć z podniesionym czołem, bo jesteśmy dziećmi Króla. Nadstaw drugi policzek, ale nie pozwól odebrać sobie godności '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.