Wspólnota "W mocy Ducha"

Wybaw nas

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". Potem mówił do wszystkich: "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?"
Najtrudniejszym jest chyba uznać krzyż za swój. Nie to, co nam odpowiada, ale to, co zostało nam dane. Uznać za swoje choroby, cierpienie, niezrozumienie, osamotnienie, kpiny, porażki. Właśnie tak upodabniamy się do Pana. Możesz wiele pragnąć, za wieloma sprawami gonić, ale jeśli siebie zatracisz, jaki z tego będzie pożytek. Wybaw nas Panie '+' ks. Adam

Wybaw nas

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". Potem mówił do wszystkich: "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?"
Najtrudniejszym jest chyba uznać krzyż za swój. Nie to, co nam odpowiada, ale to, co zostało nam dane. Uznać za swoje choroby, cierpienie, niezrozumienie, osamotnienie, kpiny, porażki. Właśnie tak upodabniamy się do Pana. Możesz wiele pragnąć, za wieloma sprawami gonić, ale jeśli siebie zatracisz, jaki z tego będzie pożytek. Wybaw nas Panie '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.