Wspólnota "W mocy Ducha"

Diakonia modlitewna

„OJCZE SPRAW, ABY BYLI JEDNO ‘’

Celem Diakonii Liturgicznej jest:

 • zaangażowanie wszystkich wspólnot parafii
  w dojrzały i świadomy udział w liturgii Kościoła;
 • czuwanie nad przebiegiem uroczystości organizowanych
  i przygotowywanych przez wspólnotę;
 • przygotowanie czytań, modlitw i tekstów używanych w trakcie liturgii;
 • posługa przy ołtarzu Pańskim;
 • troska o właściwy kształt liturgii, o jej poprawne rozumienie
  i piękno celebracji;
 • formacja członków diakonii liturgicznej w małej grupie pod przewodnictwem księdza opiekuna;
 • podejmowanie dyskusji na tematy związane z liturgią na spotkaniach wspólnoty;
 • zgłębianie wiedzy z zakresu teologii liturgii;
 • ukazanie Eucharystii jako centrum wszystkich wydarzeń dnia;

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.