Wspólnota "W mocy Ducha"

Struktura Wspólnoty

Wspólnota „W mocy Ducha” działa przy parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Chmielniku i zrzesza wiernych, z kilku sąsiadujących parafii. Jesteśmy charyzmatyczną wspólnotą hierarchiczną otwartą dla wszystkich, którzy pragną doświadczyć żywej obecności Boga w swoim życiu. Należymy do szeroko pojmowanego ruchu katolickiego, zwanego Katolicką Odnową w Duchu Świętym, która jest w swojej istocie otwarciem na rzeczywistość i działanie Ducha Świętego.

Wspólnota jest częścią Diecezjalnej i Ogólnopolskiej Odnowy w Duchu Świętym i jest podporządkowana Kapłanowi Wspólnoty, księdzu Proboszczowi oraz regionalnemu koordynatorowi kościelnemu Odnowy w Duchu Świętym.

Ze względu na miejsce działania, którym w zdecydowanej większości jest parafia Chmielnik podlegamy pod księdza Proboszcza Waldemara Krochmala.

Kapłan Wspólnoty to ksiądz – opiekun Wspólnoty, który troszczy się o wierność nauce Kościoła. Kapłana Wspólnoty akceptuje i wyznacza ksiądz Proboszcz na wniosek Lidera Wspólnoty. Wspólnota powinna zawsze troszczyć się o opiekę kapłana. Obecnym kapłanem wspólnoty jest ks. Piotr Nocoń.

Rada Wspólnoty to organ decydujący o kierunku rozwoju wspólnoty. Tworzą go Lider i Kapłan Wspólnoty oraz Liderzy Diakonii (prócz Lidera Diakonii Posługi Braterskiej).

Obecnym Liderem naszej wspólnoty jest Katarzyna Walasek – Palmąka.

W obrębie wspólnoty działa 6 diakonii ( każda posiada lidera diakonii):

  • diakonia uwielbienia
  • diakonia modlitwy
  • diakonia liturgiczna
  • diakonia ewangelizacyjna
  • diakonia świętowania
  • diakonia posługi braterskiej.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.