Wspólnota "W mocy Ducha"

STRUKTURA

Do Wspólnoty może należeć każdy chrześcijanin, który w świadomy i wolny sposób chce wypełniać przyrzeczenia Chrztu Świętego. Trwanie we Wspólnocie zakłada braterstwo
w życiu codziennym. Członkowie Wspólnoty mają być dla siebie oparciem, dzieląc się miłością Pana w prostych sprawach, w jednym duchu i w jednej wierze. Wspólnota składa się z miejscowych parafian oraz osób mieszkających poza parafią. Tworzy ona strukturę otwartą, co oznacza, że każdy poruszony pragnieniem serca może do wspólnoty przyjść i z niej odejść. Każdy we Wspólnocie jest potrzebny i tak samo ważny, ponieważ tworzy ona wysoce zróżnicowany zespół osób podejmujących różne działania, często od siebie niezależne i o różnorodnie rozłożonych akcentach.

We Wspólnocie wyróżnia się:

  • Uczestników spotkań modlitewnych
  • Członków Wspólnoty
  • Liderów Diakonii, a pośród nich Lidera i Kapłana Wspólnoty

Uczestnikami spotkań modlitewnych są osoby, niezwiązane formalnie ze Wspólnotą, lecz pragnące uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych.

We wspólnocie wyróżniamy diakonię:

  • modlitewną
  • uwielbienia
  • liturgiczną
  • ewangelizacyjną
  • świętowania
  • posługi braterskiej.

Rada Wspólnoty to organ decydujący o kierunku rozwoju wspólnoty. Tworzą go Lider i Kapłan Wspólnoty oraz Liderzy Diakonii (prócz Lidera Diakonii Posługi Braterskiej).

Kapłan Wspólnoty to ksiądz – opiekun Wspólnoty, który troszczy się o wierność nauce Kościoła. Kapłana Wspólnoty akceptuje i wyznacza ksiądz Proboszcz na wniosek Lidera Wspólnoty. Wspólnota powinna zawsze troszczyć się o opiekę kapłana.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.