Wspólnota "W mocy Ducha"

Reguła Wspólnoty

„Musicie od siebie wymagać, nawet wtedy, gdyby inni od was nie wymagali”    

Jan Paweł II

Zobowiązuję się, z Bożą pomocą na czas trwania Reguły, trwać w braterskiej miłości z siostrami i braćmi we wspólnocie W mocy Ducha.

Żyć zgodnie z wartościami, przyjętymi przez wspólnotę:

  1. Każdego dnia przyzywać Ducha Świętego, by był obecny w tym wszystkim co zamierzam czynić.
  2. Każdego dnia oddawać swoje życie Jezusowi.
  3. Każdego dnia przeczytać przynajmniej jedno zdanie z Pisma Świętego.
  4. Brać czynny udział w spotkaniach, wydarzeniach organizowanych przez wspólnotę oraz zmówić jedną modlitwę w intencji sióstr i braci.
  5. Świadczyć swoim życiem postawą i zaangażowaniem, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał.
  6. Reguła podpisywana jest na okres dwóch lat.

Panie Jezu, Źródło życia i świętości, przez wstawiennictwo Twojej Niepokalanej Matki, Pokornej Służebnicy Pana oraz św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, proszę cię, byś dopomógł mi w zachowaniu Reguły Wspólnoty, przez którą chcę jeszcze ściślej jednoczyć się z Tobą i współpracować z łaską chrztu świętego na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen

„Świat śpi, a Bóg nieskończonej dobroci i godzien wszelkiej chwały jest zapomniany przez wszystkich. Patrz, cała natura, niebo i ziemia uwielbiają Boga, a człowiek, który poznał wielkie dzieła Boże, i winien Go uwielbiać, śpi! Chodźmy, rozbudźmy świat!

Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.