Wspólnota "W mocy Ducha"

Dla kandydatów

F O R M A C J A

 

Po wyrażeniu woli trwania we Wspólnocie, kandydat z pomocą Kapłana Wspólnoty oraz świeckich animatorów przechodzi okres formacji wstępnej (ok. 6 miesięcy), w czasie których uczestniczy w spotkaniach Wspólnoty, podejmuje powierzone mu zadania i obowiązki, poznaje historię i specyfikę Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

Podczas okresu przygotowawczego kandydatowi zostaje przydzielony opiekun, do którego może zwracać się ze swoimi pytaniami, wątpliwościami, problemami dotyczącymi życia i funkcjonowania Wspólnoty.

Po okresie przygotowawczym, osobistym i wspólnotowym rozeznaniu powołania do takiej formacji jak nasza, kandydat zostaje włączony do Wspólnoty podczas uroczystej modlitwy.

W praktyce okres przygotowawczy oznacza:

 • zapoznanie się z charyzmatem Wspólnoty i formami jego realizacji;
 • przestudiowanie Reguły – rozważenie jej postanowień i ocena, na ile jestem w stanie je realizować w swoim życiu;
 •  uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach wspólnoty, uroczystych mszach, w których posługuje wspólnota, w rekolekcjach organizowanych przez Wspólnotę lub rekolekcjach wyjazdowych przez siebie wybranych polecanych przez Wspólnotę;
 • uczestnictwo w wybranych dziełach podejmowanych przez Wspólnotę;
 • czytanie pozycji książkowych polecanych przez Wspólnotę dla kandydatów (które znajdziesz w zakładce biblioteka);    

Po przejściu okresu formacji wstępnej powinieneś z pomocą Wspólnoty, rozeznać czy jesteś powołany do zostania jej członkiem.

W rozeznaniu pomocne może być zadanie sobie następujących pytań:

 • czy dobrze rozumiem charyzmat Wspólnoty i drogi jego realizacji i czy go akceptuję?

 • czy całkowicie rozumiem i akceptuję regułę Wspólnoty?

 • czy chcę tworzyć wspólnotę miłości ze wszystkimi osobami należącymi do Wspólnoty (świadomy ludzkich słabości i niedoskonałości), i działać z nimi na rzecz własnego i ich zbawienia w doskonałej jedności?

 • czy będę potrafił się odnaleźć nie tylko w teoretycznych założeniach charyzmatu Wspólnoty, ale czy jestem gotów na podjęcie w swoim życiu rzeczywistych działań aby go realizować?

 • czy pragnę trwać we wspólnocie aby autentycznie i nieustannie poszukiwać Woli Bożej wobec mojego głównego powołania (małżeństwo, rodzicielstwo), czy może szukam alternatywy dla mojego nieudanego życia osobistego czy zawodowego, chcąc zastąpić je życiem we Wspólnocie?

 • czy jestem świadom, że bycie we Wspólnocie to przede wszystkim bycie dla innych i trwanie z nimi we wszystkich doświadczeniach swojego i ich życia?

 • czy rozumiem i akceptuję charyzmaty i dary Ducha Świętego i czy pragnę nimi posługiwać we Wspólnocie?

Jeżeli na powyższe pytania twoja odpowiedz brzmi TAK i jesteś pewien że to jest twoje miejsce w Kościele, to witamy w szeregach Wspólnoty W Mocy Ducha. Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, służymy Ci pomocą w każdej sprawie, nawet z twojego punktu widzenia błahej.

Jeśli nie jesteś gotowy do podpisania Reguły, ale jednak chcesz uczestniczyć w spotkaniach i w niektórych naszych dziełach, możesz należeć do Wspólnoty jako jej sympatyk.

Jeżeli większość twoich odpowiedzi brzmi NIE, to znaczy, że Pan Bóg ma dla Ciebie inną drogę.

Wszystko powyżej jest tyko drogowskazem i ma Ci pomóc w podjęciu świadomej, odpowiedzialnej decyzji przyłączenia się do naszej Wspólnoty. Często podejmując taką decyzję, kierujemy się emocjami, może zachwytem, jednorazowym poruszeniem serca po odbytych rekolekcjach czy Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie. Jeśli szukamy tylko siebie, prędzej czy później będziemy rozczarowani Wspólnotą, oczekując od niej samych pozytywnych emocji i silnych wrażeń. Oczywiście bycie we Wspólnocie dostarcza wspaniałych chwil i przeżyć duchowych, którymi obdarowuje nas Pan Jezus Chrystus, musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że pójście za Jezusem to ciągłe nawracanie się, które wymaga nieustannego podejmowania niejednokrotnie trudnych decyzji dotyczących naszego życia. Nie możesz się łudzić, że Wspólnota to spokojna przystań, w której możesz się ukryć przed trudami codziennego życia. Bycie we wspólnocie W Mocy Ducha, to powierzenie swojego życia Jezusowi i Duchowi Świętemu trwanie, w tym postanowieniu każdego dnia z wszystkimi konsekwencjami takiej decyzji, aby tylko Bóg w Trójcy Świętej Jedyny został uwielbiony.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.