Wspólnota "W mocy Ducha"

Dla członków

F O R M A C J A

wspolnota w chmielniku   Fundamentem, na którym pragniemy budować naszą wspólnotę jest osobista więź każdego z nas z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

Pragniemy, aby formował nas sam Jezus Chrystus – nasz Pan. Dlatego oddajemy się całkowicie Jemu
w posiadanie, by to On mocą Ducha Świętego uzdolnił nas do służby na rzecz zbawienia naszego i wszystkich, których Pan Bóg postawi na naszej drodze życia.

Pragniemy oddać się Duchowi Świętemu, a obdarowani Jego mocą chcemy robić wszystko, aby przemieniać w „cywilizację miłości” siebie i świat: nasze rodziny, miejsca pracy, wspólnotę parafialną oraz wszystkie miejsca i osoby, które są wpisane przez Pana w historię naszego życia.2

Na szczególną Opiekunkę Wspólnoty wybraliśmy Maryję, Gwiazdę Nowej Ewangelizacji, Wspomożycielkę Wiernych, Niepokalaną Matkę naszego Pana oraz Mistrzynię życia w mocy Ducha, której zawierzamy Kościół, siebie nawzajem i wszystkich, do których posyła nas Bóg (3 pkt. reguły). Kontemplując życie Maryi, staramy się, tak jak Ona, współpracować z Duchem Świętym, aby On objawiał nam wolę Pana i uzdolniał nas do jej wypełniania.

Patronką Wspólnoty jest bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego – „Święte Małe Nic”. Z jej pomocą, chcemy stawać się narzędziem w rękach Pana, którego On będzie używał według swojej woli (4 pkt. reguły). Członkowie Wspólnoty mają przyzywać wstawiennictwa Świętej Patronki w intencjach osobistych jak i podanych przez Wspólnotę.

Dla umocnienia osobistej więzi z Bogiem kluczową sprawą jest nieustanne trwanie w stanie łaski uświęcającej (pkt. 12 reguły) ,częsta Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu (pkt. 11 reguły) oraz lektura Pisma Świętego – źródła prawdy o Bogu i nas samych.

3Ważnym elementem naszej formacji są cotygodniowe spotkania, które dla członków Wspólnoty są obowiązkowe (pkt. 10 reguły). Spotkania odbywają się raz w tygodniu i mają różną formę: spotkania modlitewnego na świetlicy parafialnej, spotkania modlitewnego z posłaniem do modlitwy za parafię w kościele oraz Msza święta oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Głównym celem naszych wszystkich spotkań jest uwielbienie Boga. Uwielbiamy Pana w mocy Ducha Świętego śpiewem modlitwą.

Naszą formację opieramy również na dziełach świętych Kościoła, mistrzach życia duchowego, których dzieła są lekturami obowiązkowymi dla członków naszej wspólnoty (wykaz w zakładce biblioteka). Staramy się z duchowości wielkich mistyków Kościoła zaczerpnąć i przenieść do naszego życia wszystko to, co pomoże nam jako uczniom Pana odczytać wolę Bożą wobec naszego powołania, a tym samym uwielbić Boga w naszym osobistym i wspólnotowym życiu.

Naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas,
nie po to, aby mu służono ale po to, by służyć, chcemy służyć sobie nawzajem. Dlatego trwanie we Wspólnocie to nie tylko wspólne spotkania, Eucharystie, ale także braterstwo w życiu codziennym. Członkowie Wspólnoty mają być dla siebie oparciem, dzieląc się miłością Pana w prostych sprawach w jednym duchu i jednej wierze (pkt. 16 reguły). W praktyce oznacza to, że będąc członkiem Wspólnoty troszczymy się o siebie nawzajem. Wspieramy się nie tylko duchowo, ale organizujemy tak swoje życie, aby się wspierać w każdej trudnej sytuacji.

Przynajmniej dwa razy do roku każdy członek Wspólnoty jest zobowiązany do podjęcia formacji przez uczestnictwo w rekolekcjach, organizowanych przez Wspólnotę dla Wspólnoty lub w innych rekolekcjach polecanych przez Wspólnotę (pkt. 14 reguły). Należy uczestniczyć przede wszystkim w rekolekcjach organizowanych przez Wspólnotę, a jeżeli obowiązki rodzinne lub zawodowe nie pozwalają na to, należy zorganizować sobie dwa wyjazdy na rekolekcje indywidualnie, wybierając rekolekcje rekomendowane przez Wspólnotę. Jeżeli z jakiś powodów członek Wspólnoty nie może uczestniczyć w rekolekcjach wyjazdowych, mogą to być rekolekcje adwentowe i wielkopostne organizowane w parafii.4

Wspólnota W Mocy Ducha jest przede wszystkim wspólnotą modlitewną dlatego, otwierając się na charyzmaty Ducha Świętego podejmujemy różne formy modlitwy. Członkowie Wspólnoty są zobowiązani do podejmowania szeregu dzieł modlitewnych organizowanych przez naszą Wspólnotę W ramach Wspólnoty działa grupa posługująca modlitwą wstawienniczą Mogą do niej należeć osoby, które uczestniczyły w seminarium odnowy życia oraz przyjęły chrzest w Duchu Świętym ( pkt. 9 reguły).

Co miesiąc dwie osoby z naszej Wspólnoty podejmują modlitwę za naszą parafię. Modlimy się również za kapłanów oraz w intencjach, które podają osoby odwiedzające naszą stronę internetową.

Szczególnymi świętami Wspólnoty są następujące dni: Uroczystość zesłania Ducha Świętego, 24 maja – wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych oraz 25 sierpnia – wspomnienie bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. W tych dniach członkowie Wspólnoty powinni uczestniczyć w Eucharystii (pkt. 5 reguły )

Wszystkie te wskazówki są zawarte w Regule Wspólnoty. Członkowie Wspólnoty są zobowiązani do przestrzegania wszystkich postanowień reguły. W wyjątkowych sytuacjach z pewnej jej części może zwolnić odpowiedzialny za Wspólnotę Kapłan (pkt. 18 reguły)

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.