Wspólnota "W mocy Ducha"

WSPÓLNOTA

Wspólnota „W mocy Ducha” działa przy parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Chmielniku. Początki wspólnoty sięgają 2004 roku. Jesteśmy charyzmatyczną wspólnotą hierarchiczną otwartą dla wszystkich, którzy pragną doświadczyć żywej obecności Boga w swoim życiu. Należymy do szeroko pojmowanego ruchu katolickiego, zwanego Katolicką Odnową w Duchu Świętym, która jest w swojej istocie otwarciem na rzeczywistość i działanie Ducha Świętego. Wspólnota jest częścią Diecezjalnej i Ogólnopolskiej Odnowy w Duchu Świętym i jest podporządkowana Kapłanowi Wspólnoty, księdzu Proboszczowi oraz regionalnemu koordynatorowi kościelnemu Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnotę tworzą wierni z kilku parafii: Chmielnika, Jarząbek, Balic, Gnojna, Piotrkowic – łączy nas Duch Święty – Duch Jedności.

Celem tej grupy jest pomoc w utrzymywaniu dojrzałej i głębokiej więzi z Jezusem Chrystusem jako jedynym Panem i Zbawicielem poprzez otwieranie się na charyzmaty, czyli dary Ducha Świętego.


Wartości Wspólnoty to:

 1. DUCH ŚWIĘTY– dzięki któremu jesteśmy wstanie przyjąć Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela
 2. JEZUS – centrum naszego życia jako nasz Pan i Zbawiciel
 3. SŁOWO BOŻE – jako źródło poznania Jezusa i doświadczenia jego miłości
 4. UWIELBIENIE – postawa serca jako odpowiedź na doświadczenie Bożej Miłości
 5. WSPÓLNOTA – miejsce, gdzie wzrastam w wierze i dzielę się nią z braćmi i siostrami
 6. EWANGELIZACJA – działanie wynikające z żywej relacji z Jezusem w mocy Ducha Świętego.
 7. CZŁOWIEK – Obraz i podobieństwo Boże –troska o tożsamość i powołanie do Miłości

Odnowa jest oparta na czterech filarach, a są nimi:

 • modlitwa (spontaniczna),
 • trwanie w nauce Apostołów,
 • łamanie chleba
 • i braterska komunia.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.