Wspólnota "W mocy Ducha"

Wola piękna


W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.
Wysławiać upodobanie Boga? To nasze powołanie. Oznacza ono naszą ufność wobec Pana i zgodę na Jego wolę. Wyrażamy w ten sposób wiarę, że wola Boga nie jest kaprysem władcy, ale miłością Miłosierdzia. Choć nie wszystko wiemy, mamy pewność, że wszystko przebiega i przebiegać będzie w harmonii i pokoju. Bo taki jest nasz Bóg '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.