Wspólnota "W mocy Ducha"

W Prawie

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim".
Marzenie o wolności przybiera w nas formę, najczęściej, wolności 'od' - od zakazów, od poleceń, od przykazań. Tymczasem Jezus czyni nas wolnymi 'do' - do miłości, do prawdy, do piękna. Kto pojmie tę różnicę, ten zacznie żyć na nowo. Nie przykazania nas krępują, ale grzech. Nie zakazy są naszym ciężarem, ale słabość. Podejmując Boże drogowskazy, zaczniesz wzrastać w wolności i staniesz się wielki w królestwie niebieskim '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.