Wspólnota "W mocy Ducha"

W pełni


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim".
Wartościowanie nauki Pana jest w nas wręcz wrodzonym mechanizmem. Owszem, 'pierwsze jest...', ale reszta to już często przysłowiowa wolna Amerykanka. Tymczasem - ani jedna kreska... Otóż to! Naukę Jezusa albo się przyjmuje, albo nie. Ewangelia to nie koszyk owoców, z którego można wybrać to lub tamto, według gustu czy smaku. Duch Święty daje nam tę moc, by wypełnić wszystko, by wszystko przyjąć '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.