Wspólnota "W mocy Ducha"

Tylko Krew Pana

Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: "Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”. Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś, i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Żaden znak, żaden gest, żadna rzecz i żaden czyn nie mają mocy zniszczenia grzechu. To co robimy, w tym kierunku, przynosi owoc tylko dlatego, że wypływa z Ofiary Pana. Jezus przyjął na Siebie wszystkie konsekwencje grzechu, przyjął na Siebie karę, zapłacił za grzech. I właśnie dlatego jesteśmy wolni. A wolność tę możemy potwierdzać konkretnymi czynami. I oby ich nie zabrakło '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.