Wspólnota "W mocy Ducha"

Szczęśliwy

W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.
Radość w Duchu Świętym to nie zwykła emocja, nie zwykłe ludzkie wesele. Radość jest darem, który zmienia człowieka, a właściwie przywraca Boży obraz w Nim.Rozradowany w Duchu Jezus wysławia Ojca, wskazując na nasze pierwotne powołanie. Człowiek został stworzony na wzór i podobieństwo Boga, aby Go wielbić, aby w Nim wzrastać, aby w Nim osiągnąć pełnię, Szczęśliwy jesteś, jeśli to widzisz '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.