Wspólnota "W mocy Ducha"

Szczęście prawdziwe

Jezus powiedział do ludu: "Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata".
Życie, wiara, to, kim jesteśmy, choć tak bardzo czynimy swoim, nie jest nasze. Wszystko mamy od Boga, wszystko jest łaską - powie św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Lubimy wmawiać sobie, że własną siłą i determinacją wywalczymy to lub owo. Ale gdyby nie łaska Boża, nic by z tego nie było. Uświadomienie sobie tego jest w istocie swojej nawróceniem. Kto to zrobi, może uznać się za szczęśliwca '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.