Wspólnota "W mocy Ducha"

Sprawiedliwy

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.
Biblijna sprawiedliwość to nic innego jak wierność Bożemu wezwaniu, Bożemu prawu. Sprawiedliwy jest ten, kto najpierw słucha Boga i chce wypełnić Jego wolę. Św. Ireneusz powie, że chwałą Boga ma stawać się należycie żyjący człowiek. Człowiek staje się sprawiedliwy, gdy pozostaje posłuszny Panu Bogu, który go stworzył, przekazał mu władzę nad światem, zadbał o niego po grzechu pierworodnym, zesłał swojego Syna, by go wybawić od śmierci wiecznej. Właśnie tę sprawiedliwość wypełnia w swoim życiu św. Józef, który nie mówi, a słucha. Słucha swojego Boga, który przychodzi do niego we śnie, który zapowiada niezwykłe, po ludzku niezrozumiałe wydarzenia, który mówi mu, że stanie się opiekunem Bożego Syna. Zapewne my na miejscu św. Józefa uwierzylibyśmy szybciej w halucynacje niż w to, że dzieje się to naprawdę. A co zrobił św. Józef? Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Pozostał posłuszny Temu, w Którego uwierzył i Któremu uwierzył. Św. Józef pozwolił Panu Bogu zbudzić się ze snu starego człowieka. Mówiący milczeniem. Niech wstawiennictwo św. Józefa pomoże nam w tym Wielkim Poście bardziej słuchać Boga niż świata i umocni nas w posłuszeństwie wobec woli Stwórcy '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.