Wspólnota "W mocy Ducha"

Sprawiedliwy Józef

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów". A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel", to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.
Biblijna sprawiedliwość to nie proste oddanie każdemu tego, co mu się słusznie należy. To przede wszystkim wierność Bogu, Jego woli. Sprawiedliwy Józef chce być we wszystkim posłuszny Bogu i dlatego nie szuka dogodnych rozwiązań, ale świętych. I nie jest to prosta sprawa. Pomyśl, co mógł czuć Józef, o czym myślał, nad czym się zastanawiał. Pomyśl, co ty byś zrobił na Jego miejscu. Boże plany nie zawsze mogą być dla ans łatwe do spełnienia, ale na pewno zawsze są dobre. Potrzeba jedynie serca ufnego wobec Bożej miłości '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.