Wspólnota "W mocy Ducha"

Spotkanie modlitewne 31.03.2017

Spotkanie 31.03.2017     (J 7,1-2.10.25-30)

Słowo Boże pokazało nam, jak łatwo ulegamy pozorom. Wydaje nam się, że doskonale poznaliśmy Pana Boga i już niczym nas nie będzie w stanie zaskoczyć. Wciskamy Nieskończonego w ciasne ramy naszych wyobrażeń.  Takie podejście powoduje, że zamiast budować żywą relację z Przyjacielem, zadowalamy się rytuałami.  To powoduje, że modlitwa czy sakramenty stają się tylko formami religijności, w których szukamy samych siebie, a nie Boga. Próbujemy naszymi rytuałami zapewnić sobie spokój sumienia. Jednak suche rytuały zamykają nasze serca na działanie Ducha Świętego, który nie daje się zamknąć w żadnych ramach. Jest Bogiem dynamicznym i pragnie nas odnawiać, przemieniać. Chce naszego rozwoju.  Sprawia, że stajemy się świątyniami Boga. To Duch Święty uzdalnia nas, aby uznać Jezusa za Mesjasza, za Boga, który ma dla mnie cudowny plan. Pozwólmy więc Duchowi Świętemu wyrwać się z marazmu. Otwórzmy się, bo On chce czynić wielkie rzeczy w naszym życiu. Nie dajmy się zwieść, że z Bogiem jest nudno, bo już znamy Go na wylot.  On chce nam się objawiać każdego dnia. Zaprasza nas do bliskiej relacji. Tylko, żeby ją rozpocząć, Pan potrzebuje naszej zgody.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.