Wspólnota "W mocy Ducha"

Spotkanie 25.03.2015

Spotkanie 25.03.2015 (Łk 1,26-38)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

zwiastowanie

Pan Bóg stawia dziś na naszej drodze Maryję, mistrzynię życia w mocy Ducha.Przez Maryję wskazuje nam na wiarę pełną posłuszeństwa i pokory. Maryja uwierzyła słowom Pana nie dlatego, że przemówił do niej anioł Gabriel. Wierzyła w obietnicę Boga, że pośle do ludu wybranego Mesjasza który ten lud wybawi z niewoli . Znała tę obietnicę i nosiła ją w swoim sercu a gdy usłyszała , „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”, nie zadawała pytań pełnych wątpliwości, nie wymawiała się, ze nie podoła ze względu na swój młody wiek. Zadała tylko jedno pytanie o sposób działania Boga. Niesamowite, jak posłuszne i pokorne jest serce Maryi. Krótka odpowiedź „ Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.” której z pewnością nie rozumiała wystarczyła Jej aby całkowicie zaufać Bogu i wytrwać aż po krzyż.Zaufała i mocą Ducha Świętego Bóg uczynił dla nas wielkie rzeczy. Tak jak 2000 lat temu Bóg potrzebował zaufania Maryi tak też dziś pragnie naszego zawierzenia Jego słowom.

Po prostu ufaj i pozwól Duchowi Świętemu działać w Twoim życiu. zwiń

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.