Wspólnota "W mocy Ducha"

Sól Pana

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Jest pewne napięcie w tym, że z jednej strony jesteś solą Chrystusa, ale z drugiej możesz niestety nadać się na wyrzucenie. Co robić? Smak soli nie pochodzi od Ciebie. Kiedy o tym zapominasz, stajesz się nic nieznaczącym dodatkiem. Chodzi też o to, by nie przykrywać światła, ale dzielić się nim z innymi. Papież Franciszek napisał: Dobro pragnie zawsze się udzielać. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego jeśli ktoś pragnie żyć godnie i w pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra. Nie powinny więc nas dziwić niektóre wypowiedzi św. Pawła: «miłość Chrystusa przynagla nas» (2 Kor 5, 14); «Biada mi [...], gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16). Przy czym to głoszenie ma odbywać się na dwa sposoby. O pierwszym mówi św. Paweł: A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Głoszenie Ewangelii to głoszenie swojego doświadczenia, osobistej relacji z Chrystusem. Jeśli tego nie mamy, to czymże nas posolić? Na drugi sposób wskazuje pierwsze czytanie, to po prostu miłość wobec ubogich: Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. I nie jest to żadna metafora, ale konkretne wezwanie. Bez tego nie ma w nas blasku '+' ks. Adam

P.S. Wspólnocie 'W mocy Ducha' dziękuję za zamówioną Eucharystię

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.