Wspólnota "W mocy Ducha"

Słowo z mocą

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Nauka z mocą nie jest wspomnieniem przeszłości. Dziś, gdy czyta się Słowo Boże, to ono jest Słowem Bożym. To Słowo stworzyło świat i to samo Słowo zmienia nas. Dlaczego tak trudno tego doświadczyć? Bo częściej ufamy swoim słowom, niż Słowu Boga. Niby wierzymy, ale... Niby tak, ale... A wiara nie jest na niby. Słowo Boga nie jest słowem na niby. Świadomość tego, to dobry początek '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.