Wspólnota "W mocy Ducha"

Słowa Prawdy

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym".
Kluczowe jest tu 'wszyscy'. Jezus chce mieć przy Sobie wszystkich. Po to umarł i zmartwychwstał, aby wszyscy ludzie mogli być zbawieni. Nasz udział w Eucharystii zanurza nas w tym jezusowym pragnieniu. Jako uczniowie Pana mamy z wyobraźnią miłosierdzia wychodzić do świata, by przekazać mu Dobrą Nowinę. To zadziwiające, ale te proste słowa: Jezus Cię kocha - wciąż mają moc, bo są prawdą i z Prawdy pochodzą '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.