Wspólnota "W mocy Ducha"

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.