Wspólnota "W mocy Ducha"

Rozumnie


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!"
Kluczowy tekst w próbie zrozumienia, że chrześcijanin nie może być naiwną ofiarą losu. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ujawnia się to nie tylko w wolnej woli ale i w rozumie. Wiara bez rozumu staje się parodią. Chrześcijanin bez rozumu staje się troglodytą. A tego, mam nadzieję, nie chcemy '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.