Wspólnota "W mocy Ducha"

Rozumnie wykorzystany czas


Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.
Umiejętność odczytywania znaków czasu nie jest jedynie naszym przywilejem, jest naszym zadaniem. Rozum, wrażliwość, wola mają nas otwierać na Boże natchnienia, byśmy nie stawali się bezrozumnym stworzeniem, a prawdziwą rodziną dzieci Bożych. Mamy czas, ale ten czas jest skończony. I nie zostało go dużo, bez zbędnego patosu, za mało, by go po prostu marnować na bzdury '+' ks. Adam

Rozumnie wykorzystany czas


Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.
Umiejętność odczytywania znaków czasu nie jest jedynie naszym przywilejem, jest naszym zadaniem. Rozum, wrażliwość, wola mają nas otwierać na Boże natchnienia, byśmy nie stawali się bezrozumnym stworzeniem, a prawdziwą rodziną dzieci Bożych. Mamy czas, ale ten czas jest skończony. I nie zostało go dużo, bez zbędnego patosu, za mało, by go po prostu marnować na bzdury '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.