Wspólnota "W mocy Ducha"

Reguła

Reguła Wspólnoty „W mocy Ducha”

 

„ Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.  I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana”.( Rz 14, 7-8 )

 

 1. Reguła Wspólnoty jest podejmowana przez członków Wspólnoty w Mocy Ducha w całkowitej wolności.
 2. Zachowanie reguły niejednokrotnie wiąże się ze składaniem ofiary z siebie, zwłaszcza w przypadku zmęczenia, zniechęcenia, czy trudnej sytuacji życiowej. Ofiara taka włączona w jedyną Ofiarę Miłości Syna Bożego, jest naszym dowodem wdzięczności i zaufania wobec Stwórcy.
 3. W wyjątkowych sytuacjach z Reguły może zwolnić Kapłan Wspólnoty.
 4. Reguła zobowiązuje do trwania we Wspólnocie i podejmowanych przez nią dziełach.
 5. Dzień posłania do modlitwy za parafię jest dniem postu.
 6. Zobowiązania codzienne:
 • Poranna modlitwa do Ducha Świętego oraz pacierz
 • Modlitwa za Wspólnotę oraz Kapłana Wspólnoty – dowolna forma modlitwy przez wstawiennictwo św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
 • Rachunek sumienia na zakończenie dnia – najlepiej metoda ignacjańska
 • Lektura Pisma Świętego, min. jedna perykopa
 1. Inne zobowiązania:
 • Rozważanie indywidualnie wybranego fragmentu Pisma Świętego przynajmniej jeden raz w tygodniu
 • W miarę możliwości o godz.12.00 modlitwa Anioł Pański lub Zdrowaś Maryjo – powierzamy Maryi cały Kościół
 1. Reguła podpisywana jest na okres dwóch lat.

Panie Jezu, Źródło życia i świętości, przez wstawiennictwo Twojej Niepokalanej Matki, Pokornej Służebnicy Pana oraz św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, proszę cię, byś dopomógł mi w zachowaniu Reguły Wspólnoty, przez którą chcę jeszcze ściślej jednoczyć się z Tobą i współpracować z łaską chrztu świętego na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.