Wspólnota "W mocy Ducha"

Przebudzenie


Jezus powiedział do swoich uczniów: „Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.
Chyba zbyt przyzwyczailiśmy się do wiary, że już nie potrafimy się ucieszyć smakiem wiary. Wszystko wydaje się być oczywiste, wszystko się nam należy. A ta roszczeniowość zabija w nas głód Boga, czyniąc nas środkiem wszechświata. Szczęśliwi jesteśmy nie z powodu tego, kim się czynimy, ale kim jesteśmy z łaski i miłości Boga. Obudzenie w sobie tej świadomości, że mamy ogromny przywilej należenie do Boga, gwarantuje odnalezienie swojego powołania i pełnego rozwoju '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.