Wspólnota "W mocy Ducha"

Prawdziwa droga

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: "Ten prawdziwie jest prorokiem". Inni mówili: "To jest Mesjasz". "Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?" I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: "Czemu go nie pojmaliście?" Strażnicy odpowiedzieli: "Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek". Odpowiedzieli im faryzeusze: "Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty". Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: "Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?" Odpowiedzieli mu: "Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei". I rozeszli się – każdy do swego domu.
Oto spełniają się słowa, które wypowiedział starzec Symeon, gdy Maryja z Józefem przynieśli nowonarodzonego Jezusa do świątyni, aby Go przedstawić Panu – znak sprzeciwu. Przyjście na świat Syna Bożego jest dla nas czasem ostatecznej decyzji. W Starym Przymierzu Bóg wielokrotnie dawał szansę narodowi wybranemu, który raz po raz wybierał Boga, by za chwilę znowu się od Niego odwrócić. Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu! – woła w Imieniu Boga prorok Eliasz. Wraz z przyjściem Jezusa czas się wypełnił. Bóg dał człowiekowi ostatnią szansę. Dał wszystko, co miał. Poświęcił swego umiłowanego Syna. Nic więcej dać nie może, bo nie ma czegoś więcej. I tylko od nas zależy, czy przyjmiemy dar Boga, czy wykorzystamy ostatnią szansę. Decyzja wydaje się być prosta, bo cóż to za wybór między życiem, a śmiercią? Wiadomo, chcemy żyć. A jednak daje o sobie znać zmaza grzechu i stąd słabość, wątpliwości, rozdwojenie, strach. I tą drogą kroczy świat, co więcej na tę drogę wzywa także nas, chrześcijan '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.