Wspólnota "W mocy Ducha"

POSŁUGI

Modlitwa za parafię

Modlitwa za parafię trwa nieprzerwanie od 2011 roku. To codzienna modlitwa w intencjach rządzących naszą gminą, za pracodawców i pracowników, za lekarzy, pielęgniarki i cały personel szpitala i przychodni zdrowia, za nauczycieli, młodzież i dzieci, za chorych i cierpiących, za zmarłych oraz za kapłanów i siostry zakonne naszej parafii.

Przez miesiąc każdego dnia dwie osoby konkretnie wyznaczone modlą się w powyższych intencjach wybraną modlitwą. Każdy miesiąc ma szczególną intencję, której towarzyszy Słowo Boże.

Może masz ochotę ofiarować swój czas i pomodlić się z nami? Napisz do nas lub zapytaj kogoś z naszej wspólnoty jak dokładnie to wygląda !

Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza ma miejsce, gdy przynajmniej 2-3 osoby modlą się bezpośrednio nad jakąś osobą w konkretnej intencji.

Jej skuteczność wynika z obietnicy danej przez Jezusa: „I jeszcze zapewniam was: jeśli dwóch z was na ziemi zgodzi się co do jakiejkolwiek sprawy, by o nią się modlić, to spełni się im za sprawą mojego Ojca, Tego w niebie. Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich”. Mt 18,19-20

Modlitwa rozpoczyna się zwykle od krótkiej rozmowy, podczas której osoba może wyjaśnić problem, z którym przychodzi na modlitwę. Następnie wstawiennicy (osoby modlące się wstawienniczo) rozpoczynają modlitwę, nakładając, wzorem pierwszych chrześcijan, ręce na tą osobę, jako znak braterskiej miłości i modlitwy. Sama modlitwa jest po prostu szczerą i pełną wiary prośbą do Boga za tą osobę. Wstawiennicy proszą w niej Jezusa, aby przemieniał problem, którego modlitwa dotyczy. Na zakończenie wszystkie osoby uczestniczące w modlitwie dziękują Jezusowi za to, czego dokonał podczas jej trwania.

Z takiej modlitwy możesz skorzystać w czasie naszych spotkań otwartych. Przyjdź i przynieś swoją intencję, a my wstawimy się za Tobą!

Modlitwa Jerycho

Jerycho modlitewne jest formą odwołującą się do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha runęły po tygodniu na wskutek trąb wojsk pod wodzą Jozuego. Gdy Jozue, następca Mojżesza wprowadzał naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszkańcy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywać miasto obwarowane potężnymi kamiennymi murami. Nie mogąc sprostać zadaniu tradycyjnym orężem, dowódca armii oblężniczej nakazał wojsku przemarsz wzdłuż murów obronnych przy głośnych dźwiękach trąb. Od huku trąb mury popękały i runęły, miasto zostało zdobyte.

Jerycho to modlitewne czuwanie, które trwa nieprzerwanie przez siedem dni i nocy. Nie słychać tu głośnych trąb spod murów Jerycha, w modlitewnym skupieniu słowa Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego, splecione w Święty Różaniec, wypowiadane we wspólnocie lub szeptane w osobistej zadumie przeszywają Niebiosa i płyną przed Tron Najwyższego, zanosząc zadośćuczynienie Bogu za grzechy świata, narodów Europy, a także za grzechy Polaków. Można odmawiać różaniec, czytać Pismo Święte, praktykować inne modlitwy, ale z zachowaniem intencji i rozeznanego Słowa Bożego.

Najczęściej kiedy trafia do nas trudna prośba, która często wymaga cudu Bożego stajemy do modlitwy na czas 7 dni każdy chętny otrzymuje czas na modlitwę i zobowiązuję się do codziennego trwania z intencją w sercu przed Panem i nadzieją, że mury trudnej sytuacji zostaną zburzone.

Chmielnicki Wieczór Uwielbienia

To czas, kiedy Jezus chodzi ulicami naszego miasta. To czas, kiedy na rynku Chmielnika rozbrzmiewa głośne uwielbienie i śpiew mieszkańców, którzy chcą wspólnie modlić się i dziękować Panu za otrzymane łaski. To czas wyjątkowego spotkania, w organizację którego włączają się wszystkie wspólnoty naszej parafii i nie tylko. Każdego roku rozeznawane jest przewodnie motto tego spotkania, zapraszani są ludzie, którzy pragną podzielić się świadectwem swojego życia, nawrócenia. To czas, kiedy Jezus dotyka naszych serc, wychodzi do nas, by jako Żywy Bóg być pośród nas.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.