Wspólnota "W mocy Ducha"

Pójdź za Mną

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
Królestwo Jezusa nie realizuje się jedynie w idealnych warunkach. Uobecnia się w tym świecie, takim, jakim on jest, w świecie naznaczonym grzechem. Jan został niesłusznie uwięziony, a Jezus powołuje w tym czasie apostołów. Nie jest czas na to, by siąść i płakać, choć tyle smutnych wydarzeń przepełnia nasz każdy dzień. Dziś jest czas, by iść i uobecniać Królestwo Pana, wbrew prześladowaniom, wbrew zabijaniu niewinnych dzieci, wbrew moralnemu zepsuciu. Pójdźcie za Mną - Pan wzywa nieustannie '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.