Wspólnota "W mocy Ducha"

Po śladach

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał".
Decyzję wiary kojarzymy często wręcz z koniecznością nagrody, i to na tym świecie. Wydaje się, że robimy Panu łaskę, za którą On powinien być wdzięczny. Wszelkie przeciwności traktujemy jak niezasłużoną karę. Tymczasem wiara jest zgodą na pójście po śladach Zbawicielach. Po śladach radosnych i chwalebnych, ale także po śladach bolesnych, pełnych cierpienia. Nie jesteśmy więksi od Boga. Nie jesteśmy centrum świata. W tym nasza nadzieja na zwycięstwo '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.