Wspólnota "W mocy Ducha"

Piszemy świadectwo wiary

CO ZAWIERA ŚWIADECTWO?
Jacy byliśmy– jak bardzo potrzebowaliśmy zbawienia (o sobie kim jesteś, jak wyglądało twoje życie wcześniej)
Co się zdarzyło-jak przyjęliśmy zbawienie Jezusa (okoliczności, miejsca, ludzie, to co odegrało rolę w moim nawróceniu)
Przemiana– gdzie doświadczam zbawienia (co się zmieniło, co Jezus ci dał, a co zabrał)
Zachęta– skoro mnie Jezus przemienił, uzdrowił, wyzwolił z grzechu, umocnił… – to i Ciebie może!

Trzy pytania, które pomogą nam w przygotowaniu świadectwa.

1) Jak wyglądało moje życie zanim zacząłem swoją osobistą relację z Jezusem Chrystusem / przyjąłem Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela?

2) Jak doszło do tego, że zdecydowałem zaprosić Jezusa Chrystusa jako Pana mego życia?

Jak to dokładnie wyglądało?

3) Co się wydarzyło od tamtego czasu? Co się zmieniło od tamtego czasu w moim życiu?

CECHY ŚWIADECTWA

Radosne – (uśmiech, radość wynikająca z doświadczenia zbawiania, ze spotkania z Jezusem) Krótkie – mówić o tym co najważniejsze, bez zbędnych szczegółów
Skoncentrowane na Jezusie – nie ja, lecz On, co On uczynił, co zmienił, co dzięki Niemu zrozumiałeś
– nie mówimy o tym, czego innym brakuje (nie tracimy czasu na mówienie jacy to my niegodni jesteśmy, – bez negatywnych wypowiedzi o innych- nie krytykujemy,
– nie wzbudzamy poczucia duchowej wyższości, lecz doświadczenie miłosierdzia,

świadectwo to nie spowiedź – nie mówimy o swoich grzechach; jeśli mówisz, to zrób to dyskretnie, nie wspominaj o kwestiach zbyt intymnych
– proste i szczere (trzeźwo, ukazujemy zdarzenia i przemiany w życiu, nie przemilczaj obaw i oporów wobec Boga, nieudolności w naśladowaniu Jezusa)
– unikać wyrażeń: całkiem inaczej, całkowita pewność (raczej: mam nadzieję…, z Bożą pomocą…)
– dostosuj świadectwo do odbiorców,
– mów własnymi słowami: BĄDŹ SOBĄ!

 

PRZYGOTOWANIE ŚWIADECTWA

Cel składania świadectwa – uwielbienie Boga.

Pokonanie wewnętrznego oporu,  modlitwa do Ducha Świętego.
Nie koncentrujemy się na sobie (jak wypadniemy, jacy jesteśmy niegodni, nieśmiali, zdenerwowani ).
Nie moralizujemy i nie nauczamy ( to nie kazanie czy wykład – to twoje osobiste doświadczenie wiary).
Mówimy interesująco i dynamicznie.
Włączamy całe ciało (mimika, gestykulacja, wzrok).
Czas- 3-10minut
Unikamy gwary, skrótów rozumianych tylko przez pewne osoby.
Powinno być napisane – pisanie pozwala ustawić odpowiednie proporcje między poszczególnymi elementami świadectwa, pozwala wyeliminować zbędne szczegóły, rozbudować zbyt oszczędnie opowiedziane kwestie.
Módl się – proś Boga o możliwość i siłę w dawaniu świadectwa (J 14,14).

Trzy części świadectwa (nawrócenie)

Część 1: Twoje życie zanim spotkałeś Boga

Krótkie wprowadzenie o sobie (w tle)

– Jak żyłeś bez Boga

– Twój obraz(y) Boga w tym czasie

– Twoje pytania / potrzeba zbawienia / brak miłości itd.

Część 2: Twoje osobiste spotkanie z Bogiem

– Co dokładnie się stało?

– Jakie decyzje podjąłeś?

– W jaki sposób doszedłeś do wniosku, że  potrzebujesz Boga?!

Część 3: Twoje życie odkąd spotkałeś Boga

– Co dokładnie się zmieniło?

– Jak teraz postrzegasz Boga?

– Co może / powinna teraz zrobić osoba, która cię słucha- zachęta : „ Ciebie dziś zaprasza Jezus, bo tu jesteś. Ja doświadczyłem Pana Boga i Ty możesz go doświadczyć”

 
Ufaj Bogu, On jest przy Tobie, kiedy mówisz

 

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.