Wspólnota "W mocy Ducha"

Pewna droga

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś". Lecz On rzekł: "Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je".
Niewątpliwie owa kobieta z Ewangelii godna jest naśladowania. Nie zważając na tłumy, daje upust pragnieniom serca, by wychwalać Boga, za wielkie dzieła. W pewien sposób staje się też prorokinią – zwraca uwagę na szczególne miejsce Matki Zbawiciela. Jej zachowanie przypomina nam złotą zasadę kultu maryjnego, że droga do Jezusa wiedzie przez Maryję. To Niepokalana Dziewica jest prostą, szybką, łatwą i pewną drogą do Jezusa. Wystarczy spojrzeć na obrazy Maryi z Jezusem – Ona zawsze prowadzi do Swego Syna, Ona zawsze zwrócona jest ku Niemu, zawsze na Niego wskazuje '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.