Wspólnota "W mocy Ducha"

Nowa jakość

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca".
Jezusowy powrót do Ojca nie zakłada Ich wcześniejszego rozdzielenia. Pan Jezus ustanawia nowy sposób relacji człowieka z Bogiem. Nie zasadza się on na ludzkich formach i metodach. Pan staje się bliski dla tych, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. On sam modli się za nas. Posyła swego Ducha, który tworzy i umacnia naszą więź z Bogiem. A w Jego Imię wszystko jest możliwe '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.