Wspólnota "W mocy Ducha"

Nauka z mocą

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Uczył jak ten, który ma władzę. Władza Jezusa kryje się w służbie. Pan chce służyć człowiekowi, chce służyć z miłością, chce zabrać to wszystko, co nas poniża. Dobrze by było powiedzieć Jezusowi: wiem, kto jesteś, Święty Boga, ale bez dwuznaczności, bez powątpiewania, bez cynizmu. Kiedy odkryjesz tę prawdę, że Jezus jest Świętym Boga i uczynisz ją swoją, zobaczysz, co to jest nauka z mocą '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.