Wspólnota "W mocy Ducha"

Nadchodzi

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
Wszystko, co najważniejsze, dzieje się w Bożym Sercu. Bóg poszukuje człowieka, wypatruje go nieustannie, a co najistotniejsze, ma dla niego plan. Może nawet nie przypuszczasz, w którym momencie ten plan zostanie przed Tobą odkryty. Dlatego trzeba być czujnym. Rób to, co robisz. Zajmuj się ty, czym się zajmujesz. I cały czas sprawdzaj, czy Pan nie nadchodzi, by obdarzyć Cię nowym życiem '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.