Wspólnota "W mocy Ducha"

Modlitwy

Koronka przez wstawiennictwo bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
(do odmawiania na zwykłym różańcu)

 

Mój Ojcze, który jesteś w niebie i który obdarowałeś serce bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego ekstazami i wizjami, miłością i pokorą, czuwaj nad moim sercem, które do Ciebie należy i które Ty, Stworzycielu nieba i ziemi, zamieszkujesz. Niech całe moje życie wypełnia Twoje Boskie światło, Twoja nieustanna obecność i pokój wewnętrzny. Proszę Cię o to przez wstawiennictwo bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

Na dużych paciorkach

Ojcze Przedwieczny i Wszechmocny, który prowadziłeś bł. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego drogą 'małego nic’ – spraw, aby także w naszych duszach wzrastało umiłowanie pokory.

Na małych paciorkach
Duchu Święty, który napełniłeś światłem serce bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – oświecaj nasze serca i nasze życie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen    

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. AmenEgzorcyzm poranny (prywatny) W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu planowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkauje wam: Oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.
Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

 Modlitwa na rozpoczęcie dnia (kard. L. Suenens)

Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę błagać Cię o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je sam widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość, by wszyscy, którzy zetkną się ze mną, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień.

Modlitwa do Ducha Świętego (św. Augustyn)

Duchu Święty, Boże, tchnij na mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen

Modlitwa oddania (T. Merton)

Panie, weź życie moje w swoje ręce i rób z nim, co zechcesz. Oddaję się twojej miłości, nie odrzucając ani rzeczy trudnych, ani tych przyjemnych, które przygotowałeś dla mnie. Wystarczy mi Twoja chwała. Wszystko, cokolwiek zaplanowałeś – jest dobre. Wszystko jest miłością. Jeżeli pozwolisz, że ludzie będą mnie chwalili, nie będę się niepokoił. Jeżeli pozwolisz, że mnie zwymyślają, będę się niepokoił jeszcze mniej, nawet się ucieszę. Jeżeli ześlesz mi pracę, obejmę ją z radością i stanie się ona dla mnie odpoczynkiem, ponieważ jest Twoja wolą. A jeżeli ześlesz mi odpoczynek, będę odpoczywał w Tobie.
Tylko ocal mnie ode mnie samego. Ocal mnie od mojej własnej, trującej potrzeby zmieniania wszystkich wokół, od niemądrego działania, od poruszania się dla samego ruchu, przeinaczania wszystkiego, co Ty zarządziłeś.
Pozwól mi spocząć w Twojej woli i milczeć. Wtedy światło Twojej szczęśliwości ogrzeje we mnie życie. Jej płomień będzie się palił w moim sercu i świecił na Twoją chwałę. Po to właśnie żyję. Amen

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Boże! Jasny i czysty ogniu miłości Ojca i Syna. Ty prowadzisz dzieci Boże w Synu do Ojca, a prowadzisz je przez wiarę, nadzieję i miłość. Umacniaj w nas wiarę, pomnażaj nadzieję, rozpalaj w nas miłość. Daj nam łaskę poznania naszych niewierności w wierze, naszych braków w nadziei, naszych wykroczeń przeciwko miłości.
Niech poznamy z zawstydzeniem i skruchą, czym zasmucamy Boga. Obudź w nas, Duchu Święty, szczery żal za grzechy nasze i szczere pragnienie poprawy. Przymnóż nam wzrostu wiary, nadziei i miłości. Spraw, byśmy w modlitwie i pracy, w życiu i śmierci należeli do Boga, wierząc w Niego z całym oddaniem, ufając Mu niezłomnie i miłując Go całym sercem miłością dziecięcą, pokorną, służebną ku chwale Trójcy Świętej i dla naszego zbawienia. Amen

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.