Wspólnota "W mocy Ducha"

Modlitwa za parafię

Modlitwa za parafię: miesiąc kwiecień 2017

Słowo: „ Zaprawdę, zaprawde powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci  na wieki „Za

Intencja: Aby wszyscy parafianie dochowali wierności Bogu na wzór Abrahama

Posłani:
Ewa P. i Mariola B.

Modlitwa za parafię: miesiąc styczeń 2017

Słowo: „ Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”

Intencja: Aby Pan Bóg wzbudził w sercach wszystkich parafian potrzebę niesienia pomocy żyjącemu obok nas człowiekowi.

Posłani:
Ania P. i Wiola J.

Modlitwa za parafię: miesiąc grudzień 2016

Słowo: „ Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”

Intencja: Aby Parafianie oświeceni światłem wcielonego Słowa dobrze przygotowali się na przyjście Zbawiciela.
Posłani:
Aldona G. i Karolina Z.

Modlitwa za parafię: miesiąc listopad 2016

Słowo: „ Z całego serca szukam Ciebie. Nie daj mi odejść od Twoich przykazań”

Intencja: Módlmy się, aby troski dnia codziennego nie przysłoniły nam Boga.
Posłani:
Halina M. i Irena W.

Modlitwa za parafię: miesiąc październik 2016

Słowo: „ Ja jestem życiem”. „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie”

Intencja: Módlmy się przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny za wszystkie kobiety z naszej parafii, aby z miłością przyjmowały dar nowego życia.
Posłani:
Malwina i Paweł

Modlitwa za parafię: miesiąc wrzesień 2016

Słowo: „ Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”.

Intencja:. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla  wszystkich parafian, abyśmy potrafili stanąć w prawdzie i z łaską Bożą dostrzegli belkę tkwiącą w naszym oku.
Posłani:
Iwona i Jadzia

Modlitwa za parafię: miesiąc czerwiec 2016

Słowo: „Powiadam wam, tak samo w niebie większa jest radość z jednego grzesznika, który się nawraca niż  z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”
Intencja: Panie prosimy, aby zagubione owce z Twojej owczarni, jaka jest nasza parafia, wróciły         w ramiona Miłosiernego Ojca.
Posłani:
Renata i Tomasz

Modlitwa za parafię: miesiąc maj 2016

Słowo: „Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz posłudze dla Mnie, uczynię Cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków”
Intencja: Dziękujemy Jezusowi najwyższemu Kaplanowi i prosimy o łaski wytrwałość i wierność na drogach Bożych dla kapłanów naszej parafii .
Posłani:
Jadwiga i Teresa

Modlitwa za parafię: miesiąc kwiecień 2016

Intencja:  Aby Zmartwychwstały Pan napełnił serca wszystkich parafian   radością
i pokojem Bożym.

Posłani:
Artur S.  i  Agnieszka B.

Modlitwa za parafię: miesiąc marzec 2016

Intencja:  Aby krzyż i Zmartwychwstały Jezus stały się dla wszystkich  parafian czytelnym znakiem Miłosiernego Boga.

Posłani:
Aneta W.  i  Anna W.

Modlitwa za parafię: miesiąc luty 2016

Intencja: Aby niedziela była dla wszystkich parafian dniem odpoczynku i spotkania z Panem.

Posłani:
Mateusz Sz.  i  Julia Sz.

Modlitwa za parafię: miesiąc styczeń 2016

IntencjaAby w  sercach parafian narodził się Miłosierny Chrystus.

Posłani:
Katarzyna S.  i  Ewa P.

 

Modlitwa za parafię: miesiąc grudzień 2015

Intencja:  Módlmy się za osoby które a powodu głoszenia Boga doznają przykrości.

Posłani:
Maria G.  i  Anna W.

Modlitwa za parafię: miesiąc listopad  2015

Intencja:  O wytrwanie w powołaniu, którym obdarzył nas Bóg.

Posłani:
Renata P.  i  Maria Sz.

 Modlitwa za parafię: miesiąc październik  2015

Intencja:  Za sprawujących władzę o Jedność i Bożą Mądrość.

Posłani:
Ania P. i Monika R.

 

 

 

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.