Wspólnota "W mocy Ducha"

Mocą Ducha

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi".
Duch Święty jest rzeczywiście Stworzycielem. On sprawia, że Słowo Pana nie przynosi nam jedynie zapisu minionych wydarzeń. Jego mocą Słowo Boże staje się naszym słowem. Duch czyni nową rzeczywistość, w której my stajemy się nowym stworzeniem. I to Jego działanie zakorzenione jest w miłości całej Trójcy Świętej. Dzieło stworzenia zostaje zatem dopełnione '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.