Wspólnota "W mocy Ducha"

Moc miłości

Jezus powiedział do swoich uczniów: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".
Jeśli możliwe jest wypełnienie przykazania miłości, to tylko dlatego, że Chrystus pierwszy nas umiłował. On daje nie tylko sam przykład. Daje nam siłę, by pójść po Jego śladach. Po ludzku miłość nie zawsze jest możliwa. Ale mocą Pana jesteśmy w stanie odpowiadać miłością wszędzie, także tam, gdzie tej miłości brakuje, a może i nawet zwłaszcza tam '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.