Wspólnota "W mocy Ducha"

Maruda

Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: „Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali». Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność”.
Marudząca, wiecznie niezadowolona przekora jest dosyć groźną przeciwniczką dzieci światłości. Od pierwszego nieposłuszeństwa Adama i Ewy wciąż pojawia się w nas pokusa: by być jak Bóg. Człowiek tworzy sobie swoje scenariusze życia. Swoje wyobrażenia czyni jedyną słuszną rzeczywistością. A ponieważ ludzkie poznanie jest ograniczone, bywa też zawodne. Stąd o krok już od ciągłego niezadowolenia, że miało być jak nigdy, a wyszło jak zawsze. A odpowiedzialnością za przeżywane porażki i niepowodzenia, najczęściej obarczany jest sam Pan Bóg. Narzekanie, marudzenie to skuteczny pancerz broniący dostępu łasce. Wiecznie niezadowolony może być tylko człowiek tego świata, skupiony na sobie i stawiający siebie w centrum świata. A w takiej wizji nie ma miejsca dla Boga. Mądrość Bożą są w stanie pojąć i uznać za prawdziwą tylko ci, którzy chcą stawać się jej dziećmi, to znaczy ci, którzy w swoim życiu poddają się działaniu Bożej mądrości w swych myślach, w swych czynach, w całym sposobie swego życia. Dar mądrości pozwala człowiekowi stanąć w prawdzie o sobie i w prawdzie o tym świecie. A prawdą jest, że Bóg jest Panem tego świata, że to od Niego pochodzimy i do Niego zmierzamy. Przyjęcie tej prawdy pozwala doświadczać troskliwej i czułej obecności Boga w naszym życiu. Pozwala nam skutecznie przeciwstawiać się pokusie stawiania siebie w miejsce Boga. Tylko dzieci mądrości mogą przyznać jej słuszność, to znaczy mogą owocnie współpracować z łaską, wypełniając Boży plan zbawienia '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.