Wspólnota "W mocy Ducha"

Jak doskonały?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
Po ludzku rzecz biorąc, wieczności by brakło, żeby osiągnąć taką doskonałość. Kluczem jest tu ostatnie zdanie. Masz być doskonały, jak doskonały jest Pan. Po pierwsze zatem, doskonałość chrześcijańska jest łaską, jest zawsze zaczerpnięciem z Bożej świętości. Bez łączności z Panem, nie ma mowy o świętości. A przecież Pan, który zna Cię doskonale, nigdy nie żądałby rzeczy niemożliwej. Po drugie: świętość jest, to na ziemi, procesem. Masz uczyć się przekraczać siebie, swoje stare przyzwyczajenia, swoje stare nawyki, swoje stare myślenie. I to znowu podkreślam, że Pan, który zna Cię doskonale, wie, że możesz to osiągnąć, że Cię na to stać. Zatem do dzieła, więcej czasu już nie masz '+' ks. Adam
P.S. Niech ta niedziela będzie prawdziwie Boża

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.