Wspólnota "W mocy Ducha"

Inaczej

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”, bo o nic nie śmieli Go już pytać.
Problem saduceuszów polegał na tym, że nie chodziło im o prawdę, ale o przyznanie im racji. Sądzili, nie uznając zmartwychwstania, że zapędzą Jezusa w kozi róg, bo skoro jest życie wieczne, to według nich musi być ono nieco poprawioną wersją życia na ziemi, ale jednak tylko nieco poprawioną, a nie całkowicie inną. I dlatego musi ono też zachować wszelkie reguły życia ziemskiego. Wymyślona przez nich sytuacja, miała udowodnić bezsens wiary w życie wieczne, bo byłoby ono niezgodne z prawem mojżeszowym. My też mamy czasem takie swoje odniesienie do Nieba. Wieczność jako nieskończona liczba dni. Raj jako pałac z wieloma pomieszczeniami. Święci jako aniołowie z niebiańskiego chóru, i tak dalej. Tego, co przygotował nam Pan, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Mamy więc czekać z nadzieją i tęsknotą, wierząc, że Pan przekracza jakiekolwiek nasze oczekiwania '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.