Wspólnota "W mocy Ducha"

Gwałtownicy

Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!
Ewangeliczni gwałtownicy to ludzie zdecydowani. Nie ma nic gorszego od bylejakości, obojętności, 'jakoś to będzie'. Tylko ten, kto w zdecydowany sposób idzie za Jezusem, może doświadczyć mocy Boga. Inaczej życie człowieka stanie się wegetacją wiary. No modlę się, no chodzę do kościoła, no staram się i nic z tego nie wynika, poza tym, że nie ma już we mnie życia. Gwałtowność, o której mówi Jezus, ma wynikać z naszej osobistej decyzji. Chcę być człowiekiem wielkiej wiary i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by tak było, a resztę zostawię Bogu '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.